35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

35%

52.9%

35%

35%

35%

35%

35%

VP-202B

Tính năng nổi bật:

- 3.0 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 36 pcs High Power LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-202A

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 36 pcs High Power LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-161B

Tính năng nổi bật:

- 3.0 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 36 pcs High Power LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-161A

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 36 pcs High Power LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-154C

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 6 pcs Array LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-154B

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 6 pcs Array LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-154A

Tính năng nổi bật:

- 1.0 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 6 pcs Array LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-153C

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 4 pcs Array LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  

  Bảo hành 24 tháng

VP-153B

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor
- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture
- 4 pcs Array LED
- Support Onvif Standard
- Power : DC 12V 2000mA.

 

  

  Bảo hành 24 tháng

VP-153A

Tính năng nổi bật:

- 1.0 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 4 pcs Array LED

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng


VP-152C

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 12 pcs  laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

 

  Bảo hành 24 tháng

VP-152B

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 12 pcs laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

 

  Bảo hành 24 tháng

VP-152A

Tính năng nổi bật:

- 1.0 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 12 pcs  laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng

VP-151C

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 9 pcs laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng

VP-151B

Tính năng nổi bật:

- 1.3 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 9 pcs laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng

VP-151A

Tính năng nổi bật:

- 1.0 Megapixel CMOS sensor

- H.264&MJPEG video compression and JPEG image capture

- 9 pcs laser IR LED.

- Support Onvif Standard

- Power : DC 12V 2000mA.

 

  Bảo hành 24 tháng

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :