NB Macbook Air MD761

Tính năng nổi bật:

NB Macbook Air MD761
- Intel Core i5 1.3GHz - 3M
- DDRAM 4GB/DDR3
- HDD 256GB Flash
- Intel HD 5000
- No DVD-RW  
13.3" LED - Thunderbot - Webcam
- Wireless - Bluetooth
- Card Reader - USB 3.0
- Weight 1.35Kg - Battery 12 hours
OS Mountain Lion 10.8 
- Bảo hành 1 năm 

NB Macbook Air MD712

Tính năng nổi bật:

NB Macbook Air MD712
- Intel Core i5 1.3GHz - 3M
- DDRAM 4GB/DDR3
- HDD 256GB Flash
- Intel HD 5000
- No DVD-RW  
11.6" LED - Thunderbot - Webcam
- Wireless - Bluetooth
- USB 3.0
- Weight 1.08Kg - Battery 9 hours
OS Mountain Lion 10.8 

NB Macbook Pro MD101ZP/A

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Pro MD101
- Intel Core i5 2.5GHz - 3M
- DDR3 4GB
- HDD 500GB
- Intel HD 4000
- 13.3" LED - Webcam
- DVD-RW
- LAN 10/100/1000 - Wireless - Bluetooth
- Weight 2.04Kg - Battery 7 hours
- OS Lion 
- Bảo hành 1 năm

NB Macbook Air MD760

Tính năng nổi bật:

NB Macbook Air MD760
- Intel Core i5 1.3GHz - 3M
- DDRAM 4GB/DDR3
- HDD 128GB Flash
- Intel HD 5000
- No DVD-RW  
13.3" LED - Thunderbot - Webcam
- Wireless - Bluetooth
- Card Reader - USB 3.0
- Weight 1.35Kg - Battery 12 hours
OS Mountain Lion 10.9
- Bảo hành 1 năm

NB Macbook Air MD711

Tính năng nổi bật:

NB Macbook Air MD711
- Intel Core i5 1.3GHz - 3M
- DDRAM 4GB/DDR3
- HDD 128GB Flash
- Intel HD 5000
- No DVD-RW  
11.6" LED - Thunderbot - Webcam
- Wireless - Bluetooth
- USB 3.0
- Weight 1.08Kg - Battery 9 hours
OS Mountain Lion 10.8 

NB Macbook Air MD223

Tính năng nổi bật:

- Intel Core i5 1.7GHz - 3M
DDRAM3 4GB
64GB Flash
Intel HD 4000

No DVD-RW
11.6" LED - Webcam

- 2x USB 3.0
No LAN - Wireless  Bluetooth
- Weight 1.08Kg
Pin 3-7 tiếng
OS Lion (không kèm túi)
- Bảo hành 1 năm

MACBOOK PRO MD213ZP/A

Tính năng nổi bật:

MACBOOK PRO MD213ZP/A
- Intel Core i5 2.5GHz - 3M
- DDRAM 8GB
- HDD 256GB Flash
- Intel HD 4000
No DVD
- 13.3" Retina - HDMI - Webcam
- 2x USB 3.0 - Thunderbolt - SDXC Card
- Wireless - Bluetooth
- Weight 1.62Kg - Battery 7 hours
- OS Mountain LION

MACBOOK PRO MD212ZP/A

Tính năng nổi bật:

MACBOOK PRO MD212ZP/A
- Intel Core i5 2.5GHz - 3M
- DDRAM 8GB
- HDD 128GB Flash
- Intel HD 4000
- No DVD
- 13.3" Retina - HDMI - Webcam
- 2x USB 3.0 - Thunderbolt - SDXC Card
- Wireless - Bluetooth
- Weight 1.62Kg - Battery 7 hours
- OS Mountain LION)

MACBOOK Air MD232

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Air MD232
- Intel Core i5 1.8GHz - 3M
DDRAM3 4GB
256GB Flash
Intel HD 4000
No DVD-RW
13.3" LED - Webcam
- 2x USB 3.0 - SD Card
No LAN - Wireless  Bluetooth
- Weight 1.35Kg
Pin 3-7 tiếng
OS Lion (không kèm túi)
- Bảo hành 1 năm 

MACBOOK Pro MD102

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Pro MD102
- Intel Core i7 2.9GHz - 4M
- DDR3 8GB
- HDD 750GB
- Intel HD 4000
- 13.3" LED - Webcam
- DVD-RW
- LAN 10/100/1000 - Wireless - Bluetooth
- Weight 2.04Kg - Battery 7 hours
- OS Lion 
- Bảo hành 1 năm 

MACBOOK Air MD231

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Air MD231
- Intel Core i5 1.8GHz - 3M
DDRAM3 4GB
128GB Flash
Intel HD 4000
No DVD-RW
13.3" LED - Webcam
- 2x USB 3.0 - SD Card
No LAN - Wireless  Bluetooth
- Weight 1.35Kg
Pin 3-7 tiếng
OS Lion (không kèm túi)
- Bảo hành 1 năm 

MACBOOK Pro MD101

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Pro MD101
- Intel Core i5 2.5GHz - 3M
- DDR3 4GB
- HDD 500GB
- Intel HD 4000
- 13.3" LED - Webcam
- DVD-RW
- LAN 10/100/1000 - Wireless - Bluetooth
- Weight 2.04Kg - Battery 7 hours
- OS Lion 
- Bảo hành 1 năm

MACBOOK Air MD223

Tính năng nổi bật:

MACBOOK Air MD223
- Intel Core i5 1.7GHz - 3M
- DDRAM3 4GB
- 64GB Flash
Intel HD 4000

No DVD-RW
- 11.6" LED - Webcam

- 2x USB 3.0
No LAN - Wireless  Bluetooth
- Weight 1.08Kg
- Pin 3-7 tiếng
OS Lion (không kèm túi)
- Bảo hành 1 năm

MACBOOK Air MD224

Tính năng nổi bật:

- Intel Core i5 1.7GHz - 3M
- DDRAM3 4GB
128GB Flash
Intel HD 4000
No DVD-RW
- 11.6" LED - Webcam
2x USB 3.0
No LAN - Wireless  Bluetooth
- Weight 1.08Kg
- Pin 3-7 tiếng
OS Lion (không kèm túi)

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :