Camera quan sát cầu hồng ngoại Eview - EVIRD2224

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát cầu hồng ngoại Eview - EVIRD2224

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại Eview - EVIRD2548

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 25m, 48 đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD3024

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2648

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0 Lux up to 25m, 48đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVBM2048

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 480 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 25m, 48 đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2648U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 600 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0 Lux up to 25m, 48đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2224H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 560 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2648H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 560 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0 Lux up to 25m, 48đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2224U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 600 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVBM2048H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 560 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 25m, 48 đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVBM2048U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 600 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 25m, 48 đèn IR LED với cảm biến CDS

Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD2548H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 560 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 25m, 48 đèn IR LED với cảm biến CDS


Camera quan sát Cầu hồng ngoại - EVIRD3024U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD, Độ phân giải: 600 TV Lines, Ống kính chuẩn 3.6mm, Độ nhạy sáng: 0lux up to 20m, 24 đèn IR LED với cảm biến CDS

CAMERA QUAN SÁT NGỤY TRANG - H11

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 3.6mm

CAMERA QUAN SÁT NGỤY TRANG - H11H

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 560 TV Lines. Ống kính chuẩn 3.6mm

CAMERA QUAN SÁT NGỤY TRANG - H11U

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 3.6mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 560 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2224

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm


Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2224H

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 560 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2224U

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2336

Tính năng nổi bật:

1/3" Sony Super HAD CCD. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 4mm


Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :