ESC - E688

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại Zoom cảm biến CCD- 1/3 CCD SONY EFFIO  700 TVL. 42 Led hồng ngoại  ø 5, Có chức năng  Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng .- Ống kính Zoom 4 - 9 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước: (R)70mm x (H) 142mm-Chưa bao gồm adapter

ESC - VU688

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại Zoom cảm biến CCD- 1/3"  SONY  CCD 600 TV Lines. 42 Led hồng ngoại  ø 5, Có chức năng  Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng .- Ống kính Zoom 4 - 9 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …  kích thước: (R)70mm x (H) 142mm-Chưa bao gồm adapter

ESC - V688

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại Zoom cảm biến CCD- 1/3"  SONY  CCD 540 TV Lines.42 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính Zoom 4 - 9 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước: (R)70mm x (H) 142mm-Chưa bao gồm adapter

ESC - VU518

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3'' SONY 600 TV Lines. Led hồng ngoại 36 of ø 8- Ống kính:6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Áp dụng cho các cửa hàng, hội thảo, bãi xe…- kích thước: (D)161mm, (H)90mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - V518

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3'' SONY 540 TV Lines. Led hồng ngoại 36 of ø 8- Ống kính:6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Áp dụng cho các cửa hàng, hội thảo, bãi xe…- kích thước : (D)161mm, (H)90mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - V518

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3'' SONY 540 TV Lines. Led hồng ngoại 36 of ø 8- Ống kính:6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Áp dụng cho các cửa hàng, hội thảo, bãi xe…- kích thước : (D)161mm, (H)90mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - U518

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3'' SONY 480 TV Lines. 36 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính:6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Áp dụng cho các cửa hàng, hội thảo, bãi xe…- kích thước : ø 90 x 161mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - E609

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY  EFFIO 700 TV Lines. 36 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Có Chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp - kích thước : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - VU609

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3" SONY  CCD 600 TV Lines. 36 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Có Chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp - kích thước : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - V609

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3" SONY  CCD 540 TV Lines. 36 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp - kích thước : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - U609

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3" SONY  CCD 480 TV Lines. 36 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp - kích thước : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - VU608

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY  CCD 600 TV Lines. 30 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Có Chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - V608

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY CCD 540 TV Lines. 30 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước  : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - U608

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY CCD 480 TV Lines. 30 Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước  : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - VU607

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY CCD 600 TV Lines.8 Led hồng ngoại công xuất hệ thứ 3- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- Có Chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- kích thước  : (D)150mm, (H)100mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC - V606

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại gắn trong nhà, nhà xưởng CCD- 1/3"  SONY CCD 540 TV Lines. 36Led hồng ngoại  ø 8- Ống kính: 6 mm. Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC: 12 V/2A- Thích hợp gắn cho nhà xưởng ,bãi xe, khu công nghiệp …- kích thước  : (D)138mm, (H)98mm-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC-E621

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3 CCD SONY EFFIO  700 TVL,  Có chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- Ống kính: 4 mm,48 Led hồng ngoại  ø 5, Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Kích thước:  (D)185mm, (H)85mm-Chưa bao gồm adapter

ESC-VU621

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3" SONY CCD 600 TV Lines,  Có chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng.- Ống kính: 4 mm,48 Led hồng ngoại  ø 5, Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Kích thước:  (D)185mm, (H)85mm-Chưa bao gồm adapter

ESC-V621

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3" SONY CCD 540 TV Lines.48 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Kích thước:  (D)185mm, (H)85mm-Chưa bao gồm adapter

ESC-U621

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3" SONY CCD 480 TV Lines.48 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Kích thước:  (D)185mm, (H)85mm-Chưa bao gồm adapter

ESC-E409

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD-- 1/3"  SONY CCD 700 TV Lines. 24 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 LuxCó chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC-VU409

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD-- 1/3"  SONY CCD 600 TV Lines. 24 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 LuxCó chức năng điều khiển Menu OSD Cân chỉnh độ nét và ánh sáng- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC-V409

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3"  SONY CCD 540 TV Lines. 24 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Chưa bao gồm adapter và chân đế

ESC-U409

Tính năng nổi bật:

Camera thân hồng ngoại cảm biến CCD- 1/3"  SONY CCD 480 TV Lines. 24 Led hồng ngoại  ø 5- Ống kính: 4 mm . Độ nhạy sáng tối thiểu 0 Lux- Nguồn điện DC 12 V/1A- Áp dụng cho các nhà ở ,hội nghị, bãi xe…-Chưa bao gồm adapter và chân đế


Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :