KB4D

Tính năng nổi bật:

- Nhiều giao thức điều khiển camera, đầu ghi, có 5 chế độ baudrates tùy chọn

- Bảo mật bằng password, màn hình hiển thị LCD

- Cần điều khiển 4 chiều: Pan, Tilt, Zoom, Shoot

- Giao tiếp RS-485, có thể kết nối 16 bàn khiển, điều khiển 32 camera hoặc đầu ghi

- Khoảng cách điều khiển lên đến 1500m

 

ISD6LIR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 700TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Theo dõi tự động mục tiêu di chuyển ở nơi thiết lập

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

ISD6HIR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 540TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Theo dõi tự động mục tiêu di chuyển ở nơi thiết lập

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

 

ISD6IR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Theo dõi tự động mục tiêu di chuyển ở nơi thiết lập

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

 

SD6LIR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 700TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

 

SD6HIR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 540TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

 

SD6IR-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 27x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.2~86.4mm

- Khoảng cách hồng ngoại 100m, chế độ điều khiển hồng ngoại thông minh

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 8 Patrol track, 4 pattern scan

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

- IP 66, tích hợp chống sét

PT4IR-C

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL, gắn trần

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Khoảng cách hồng ngoại 35m

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

PT4L-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 700TVL, gắn tường

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

 

PT4-W

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL, gắn tường

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

PT4L-P

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 700TVL, gắn trần kiểu chuông

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

 

PT4-P

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL, gắn trần kiểu chuông

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

PT4L-C

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 700TVL, gắn trần

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

 

PT4-C

Tính năng nổi bật:

Độ phân giải 480TVL, gắn trần

- 1/3" COLOR SONY EXview CCD

- Zoom quang 10x, Zoom KTS 12x

- Tiêu cự 3.9~39.0mm 

- Quay 360˚ (không giới hạn), Quét 180˚(Auto flip)

- Tốc độ xoay tối đa là 300°/giây

- Tốc độ quay được điều chỉnh tự động theo tỷ lệ zoom

- 256 điểm nhớ, 4 Patrol track

- Chức năng OSD (D&N, BLC, Shuttle, Privacy Zones,Tiltle,…)

- Giao tiếp RS-485 (hỗ trợ nhiều giao thức)

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :