Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Resolution 600 TV Lines. Lens: Standard Fixed Board Lens f=6mm. Option f=4mm, 8mm, 12mm, 16mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2410UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2336C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2224HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2224UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2336C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm


Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2336HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2336UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2548C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm


Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2548HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát Cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn trong nhà - EVIRD2548UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời - EVIRV3024C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời - EVIRV3024HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời - EVIRV3024UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

Camera quan sát cầu hồng ngoại ống kính cố định, gắn ngoài trời - EVIRV3124C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

EVIRV3124HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

EVIRV3124UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

EVBM2048C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm


EVBM2048HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 540 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

EVBM2048UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

IR1224C

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 480 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

IR1224HC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 560 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm

IR1224UC

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS sensor. Độ phân giải 600 TV Lines. Ống kính chuẩn 6mm


Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :