TS742N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12

- Điều chỉnh Zoom/Focus bên ngoài

- 42 đèn IR LED 5mm

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu xám

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 75x260x77mm

 

TS742N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter) 

- Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12

- Điều chỉnh Zoom/Focus bên ngoài

- 42 đèn IR LED 5mm

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu xám

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 75x260x77mm

 

TS742N10

Tính năng nổi bật:

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12

- Điều chỉnh Zoom/Focus bên ngoài

- 42 đèn IR LED 5mm

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu xám

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 75x260x77mm

 

TS742N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn 2.8-12mm M12

- Điều chỉnh Zoom/Focus bên ngoài

- 42 đèn IR LED 5mm

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu xám

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 75x260x77mm

BB906N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 4 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 50-60m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 82x145x80mm

BB906N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 4 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 50-60m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 82x145x80mm

BB906N10

Tính năng nổi bật:

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter) 

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 4 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 50-60m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 82x145x80mm

 

BB906N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 4 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 50-60m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường. Cáp âm trong giá đỡ 

- Kích thước 82x145x80mm

BS704N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu trắng

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 75x150x75mm

 

BS704N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu trắng

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 75x150x75mm

 

BS704N10

Tính năng nổi bật:

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu trắng

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 75x150x75mm

 

BS704N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu trắng

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 75x150x75mm

BB603N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 60x105x55mm

 

BB603N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)  

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 60x105x55mm

BB603N10

Tính năng nổi bật:

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 60x105x55mm

BB603N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn 3.6mm M12

- 3 đèn array IR LED nhỏ siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-30m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại màu đen

- Bao gồm giá đỡ tường

- Kích thước 60x105x55mm

MN702N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 2 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

MN702N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 2 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

MN702N10

Tính năng nổi bật:

1/4" OV9712 CMOS, 1.0MP, True D&N (IR-CUT filter)  

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 2 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

MN702N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 2 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 25-35m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

CC701N20

Tính năng nổi bật:

1/2.7 "SONY IMX122 CMOS, 2.0MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 1 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-25m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

CC701N13

Tính năng nổi bật:

1/3 "AR0130 CMOS, 1.3MP, True D&N (IR-CUT filter)

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 1 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-25m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

CC701N10

Tính năng nổi bật:

 

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 1 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-25m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm

 

CC701N03

Tính năng nổi bật:

1/4" CMOS, 0.3MP

- Ống kính chuẩn4mm CS

- 1 đèn array IR LED lớn siêu sáng

- Khoảng cách hồng ngoại 20-25m

- Chuẩn nén H.264 Main profile, hỗ trợ Dual Stream

- Công nghệ đám mây (cloud server)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng lên đến 128 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại

- Vỏ hợp kim chống phá hoại

- Màu trắng

- Kích thước Ø113x110mm


Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :