25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

LCP3750T-AP

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

Tự động di chuyển theo chuyển động

-  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 500˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 500˚/giây

-  ZOOM: 37X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 256 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC24V

L9322-BP

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

-  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

-  Độ nhạy sáng: 0.00001 Lux @ Sens-up x128

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 500˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~90˚, Max 500˚/giây

-  ZOOM: 12X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 04 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V

LT903P-B

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

-  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

-  Độ nhạy sáng: Color: 0.003 (0.6, Sens-up Off)B/W: 0.0001 (0.1, Sens-up Off)

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 240˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 240˚/giây

-  ZOOM: 37X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  8 kênh báo đầu vào, 4 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 02 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V – 20W

LT713P-B

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 540 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

-  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

-  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 400˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 400˚/giây

-  ZOOM: 27X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 02 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC-24V

LCP2840-DP

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

-  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

-  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 120˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 120˚/giây

-  ZOOM: 28X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: DC 12V

LCP2850

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học. Đẹp hơn nhiều so với DAY NIGHT kỹ thuật số.

-  IP 66: Chống thấm nước chuẩn quốc tế.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

-  Độ nhạy sáng: 0.00001 Lux @ Sens-up x128

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 5000˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 500˚/giây

-  ZOOM: 28X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 128 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC 24V

LCP3750T-AP

Tính năng nổi bật:

-  Camera Xoay Tốc độ cao ngoài trời

-  4.5mm (1/4 Type) Ex-View HAD CCD

-  Độ phân giải: 600 TV Lines  Phân giải cao.

-  True DAY NIGHT. IRC DC lens. Chuyển sang DAY NIGHT bằng cơ học.

-  Vỏ chống phá hoại Vandal Proof

Tự động di chuyển theo chuyển động

-  Độ nhạy sáng: 0.0001 Lux @ B/W Mode,

-  Chức năng chống ngược sáng: WDR (Wide Dynamic Range)

-  Xoay ngang: 0˚~360˚, Max 500˚/giây

-  Xoay dọc: 0˚~180˚, Max 500˚/giây

-  ZOOM: 37X quang học, 12X kỹ thuật số

-  Cài đặt 256 điểm quan sát có hiển thị trên màn hình (Preset Position)

-  Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-  EIS (Electronic Image Stabilization)/ HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-  Tự động cân bằng trắng (Auto/ATW/Manual)

-  Chức năng đứng hình, chỉnh 8 vùng ẩn khác nhau (Privacy Zones)

-  Chức năng tự động ghi hình khi có chuyển động (Motion Detection)

-  Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-  4 kênh báo đầu vào, 2 kênh báo đầu ra

-  OSD: Hiển thị tất cả các thông số trên màn hình. 10 ngôn ngữ để lựa chọn.

-  RS485 Communication

Nguồn điện: AC24V

L321-BP

Tính năng nổi bật:

-   Camera thân hình chữ nhật

-   1/3” Super HAD II CCD 6.0mm 

-   Độ phân giải: 620 TV Lines

-   TRUE DAY NIGHT. Nhận biết sự chuyển động

-   Độ nhạy sáng: 0.05 Lux cho hình ảnh màu, 0.000001 Lux cho chế độ đen trắng

-   Zoom kỹ thuật số: 8X

-   Sens-up (3D-DNR): Công nghệ giảm nhiễu 3D giúp tăng độ nhạy sáng trong điều kiện ánh sáng yếu

-   EIS (Electronic Image Stabilization)

-   HSBLC (Highlight Suppress BLC)

-   Tự động bù tín hiệu hình ảnh (Auto Gain control)

-   Wide Range of White Balance

-   8 Privacy Zone Masking

-   15 ngôn ngữ lựa chọn

-   Tuơng thích ống kính C/CS. Auto Iris, Varifocal Lens

-   Chế độ quan sát ngày và đêm với ánh sáng yếu

Nguồn điện: DC 12V/ AC-24V

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :