ESC - 6332

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 32 kênh chuẩn xuất hình HD 1080i  cho hình ảnh cực nét.- Ngõ vào Video: BNC × 32- Ngõ xuất Video: BNC×1, VGA × 1, Spot BNC×1 , HDMI×1, YPbPr × 1.- Ngõ vào Audio: AV×8; Ngõ ra Audio:  AV×1.- Ngõ vào báo động: 16CH; Ngõ ra báo động:  Relay output,NC, NO,COM- Chế độ báo động : Báo động cảm biến, Báo động phát hiện chuyển động, Báo động mất hình.- Chế độ ghi hình:  Ghi hình theo thời gian, Ghi hình theo cảm biến, Ghi hình phát hiện chuyển động.- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình VGA: 1280 × 1024/ 800 × 600.- Độ phân giải xuất hình Video : 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).- Tốc độ frame ghi hình:  D1:  6.25 × 32 fps (PAL); 7.5 × 32 fps (NTSC).CIF:  25 × 32 fps (PAL); 30 × 32 fps (NTSC).- Tốc độ frame xem lại : D1: 100 fps (PAL); 120 fps(NTSC).CIF:  400 fps (PAL); 480 fps (NTSC).-Tốc độ qua mạng /fps :  CIF > 10 fps/CH.- Ngôn ngữ: Anh/Việt.Giao thức mạng RJ45 (LAN, INTERNET) <100m- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 .- Hỗ 7 ổ cứng SATA (2 TB)  1 DVD-RW.- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA                                                  - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.                                                       - Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện: AC220V.Trọng lượng 8 KG. Có remote và chuột .   

ESC - 6324

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 24 kênh chuẩn xuất hình HD 1080i  cho hình ảnh cực nét.- Ngõ vào Video: BNC × 24- Ngõ xuất Video: BNC×1, VGA × 1, Spot BNC×1, HDMI×1, YPbPr × 1.- Ngõ vào Audio: AV×4; Ngõ ra Audio:  AV×1.- Ngõ vào báo động: 16CH ; Ngõ ra báo động:  Relay output, NC , NO , COM.- Chế độ báo động : Báo động cảm biến, Báo động phát hiện chuyển động, Báo động mất hình.- Chế độ ghi hình:  Ghi hình theo thời gian, Ghi hình theo cảm biến, Ghi hình phát hiện chuyển động.- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình VGA: 1280 × 1024/ 800 × 600.- Độ phân giải xuất hình Video : 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).- Tốc độ frame ghi hình:  D1:  6.25 × 24 fps (PAL); 7.5 × 24 fps (NTSC).CIF:  25 × 24 fps (PAL)   ;       30 × 24 fps (NTSC).- Tốc độ frame xem lại : D1:  100 fps (PAL)  ;       120fps (NTSC).CIF:  400 fps (PAL)   ;       480 fps (NTSC).-Tốc độ qua mạng /fps :  CIF > 10 fps/CH.- Ngôn ngữ: Anh/Việt.Giao thức mạng RJ45 (LAN, INTERNET) <100m- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 . 4 ổ cứng SATA (2 TB). 1 DVD-RW.- Phát lại cùng lúc 16 kênh.- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry, Samsung Galaxy, O¬2..- Công suất : <30W (không ổ cứng).- Kích thước : 435mm (D) × 415mm (R) × 103mm (C).- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA    - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện: AC220V.Trọng lượng 8 KG. Có remote và chuột

ESC - 6316

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 16 kênh chuẩn xuất hình HD 1080i  cho hình ảnh cực nét.- Ngõ vào Video: BNC × 16;  Ngõ xuất Loop: BNC × 16- Ngõ xuất Video: BNC×1, VGA × 1, 1 cổng Spot, HDMI×1, YPbPr×1- Ngõ vào Audio: AV×16; Ngõ ra Audio:  AV×1- Ngõ vào báo động: 16CH ; Ngõ ra báo động:  Relay output, NC , NO , COM.- Chế độ báo động : Báo động cảm biến, Báo động phát hiện chuyển động, Báo động mất hình.- Chế độ ghi hình:  Ghi hình theo thời gian, Ghi hình theo cảm biến, Ghi hình phát hiện chuyển động.- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình VGA: 1280 × 1024/ 800 × 600.- Độ phân giải xuất hình Video : 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).- Tốc độ frame ghi hình:  D1:  6.25 ×16fps (PAL); 7.5 ×16 fps (NTSC).CIF:  25 × 16 fps (PAL)   ;       30 ×16 fps (NTSC).- Tốc độ frame xem lại : D1:  100 fps (PAL)  ;       120fps (NTSC).CIF:  400 fps (PAL)   ;       480 fps (NTSC).-Tốc độ qua mạng /fps :  CIF > 10 fps/CH.- Ngôn ngữ: Anh/Việt.Giao thức mạng RJ45 (LAN, INTERNET) <100m- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; 4 ổ cứng SATA (2 TB), 1 DVD-RW.- Phát lại cùng lúc 16 kênh- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA     - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện: AC220V.Trọng lượng 8 KG. Có remote và chuột

ESC - 6308

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 8 kênh chuẩn xuất hình HD 1080i  cho hình ảnh cực nét.- Ngõ vào Video: BNC × 8;  Ngõ xuất Loop: BNC × 8- Ngõ xuất Video: BNC×1, VGA × 1, 1 cổng Spot, HDMI×1, YPbPr×1.- Ngõ vào Audio: AV×8; Ngõ ra Audio:  AV×1- Ngõ vào báo động:08CH ; Ngõ ra báo động:  Relay output, NC , NO , COM.- Chế độ báo động : Báo động cảm biến, Báo động phát hiện chuyển động, Báo động mất hình.- Chế độ ghi hình:  Ghi hình theo thời gian, Ghi hình theo cảm biến, Ghi hình phát hiện chuyển động.- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình VGA: 1280 × 1024/ 800 × 600.- Độ phân giải xuất hình Video : 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).- Tốc độ frame ghi hình:  D1:  6.25 ×08 fps (PAL); 7.5 ×08 fps (NTSC).CIF:  25 × 08 fps (PAL)   ;       30 × 08 fps (NTSC).- Tốc độ frame xem lại : D1:  100 fps (PAL)  ;       120fps (NTSC).CIF:  400 fps (PAL)   ;       480 fps (NTSC).-Tốc độ qua mạng /fps :  CIF > 10 fps/CH.- Ngôn ngữ: Anh/Việt.Giao thức mạng RJ45 (LAN, INTERNET) <100m)- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; 4 ổ cứng SATA (2 TB), 1 DVD-RW.- Phát lại cùng lúc 8 kênh- - Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA     - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện: AC220V.Trọng lượng 8 KG. Có remote và chuột

ESC-6304

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 4 kênh chuẩn xuất hình HD 1080i  cho hình ảnh cực nét.- Ngõ vào Video: BNC × 4;  Ngõ xuất Loop: BNC × 4-  Ngõ xuất Video: BNC×1, VGA × 1, 1 cổng Spot, HDMI×1, YPbPr×1.- Ngõ vào Audio: AV×4; Ngõ ra Audio:  AV×1- Ngõ vào báo động: 4CH ; Ngõ ra báo động:  Relay output, NC , NO , COM.- Chế độ báo động : Báo động cảm biến, Báo động phát hiện chuyển động, Báo động mất hình.- Chế độ ghi hình:  Ghi hình theo thời gian, Ghi hình theo cảm biến, Ghi hình phát hiện chuyển động.- Độ phân giải xuất hình HDMI: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình YPbPr: 1920 × 1080i50/ 1920 × 1080i60.- Độ phân giải xuất hình VGA: 1280 × 1024/ 800 × 600.- Độ phân giải xuất hình Video : 720×576 (PAL); 750×480(NTSC).- Tốc độ frame ghi hình:  D1:  6.25 × 04 fps (PAL); 7.5 × 04 fps (NTSC).CIF:  25 × 4 fps (PAL)   ;       30 × 4 fps (NTSC).- Tốc độ frame hiển thị 25*4FPS (PAL) , 30*4FPS (NTSC)- Tốc độ frame xem lại : D1:  100 fps (PAL)  ;       120fps (NTSC).CIF:  400 fps (PAL)   ;       480 fps (NTSC).-Tốc độ qua mạng /fps :  CIF > 10 fps/CH.- Ngôn ngữ: Anh/Việt.Giao thức mạng RJ45 (LAN, INTERNET) <100m- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; 4 ổ cứng SATA (2 TB), 1 DVD-RW.- Phát lại cùng lúc 4 kênh- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA            - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện: AC220V. Trọng lượng 8 KG.Có remote và chuột

ESC-6116

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 16 kênh chuẩn H.264- Ngõ nhập Video : BNC × 16- Ngõ xuất Video 2 monitor : BNC × 1, VGA: 1280×1024- Ngõ vào audio: AV x 4, ngõ ra audio AV x 1- Ngõ vào Alarm : 16 CH- Tốc độ frame hiển thị 25*16 FPS (PAL) , 30*16 FPS (NTSC)- Độ phân giải: 720 x 576 (PAL), 750 x 480 (NTSC)- Ngôn ngữ: Anh / Việt . Giao thức mạng: RJ45 (Lan, internet)- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA (dung lượng 2 TB) .- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G, HTC, Blackberry, Hỗ trợ báo động qua email- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA.   - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.-  Nguồn điện 12V / 3ATrọng lượng 3.1 KG.Có remote và chuột

ESC-6108

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 8 kênh chuẩn H.264- Ngõ nhập Video : BNC × 8- Ngõ xuất Video : 2 monitor BNC × 1,VGA: 1280×1024- Ngõ vào Audio : AV x 4, Ngõ ra audio: AV x 1- Ngõ vào Alarm : 8 CH- Tốc độ frame hiển thị 25*8 FPS (PAL) , 30*8 FPS (NTSC)- Độ phân giải: 720 x 576 (PAL), 750 x 480 (NTSC)- Ngôn ngữ: Anh / Việt. Giao thức mạng: RJ45 (Lan, internet)- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA (dung lượng 2 TB) .- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry, Hỗ trợ báo động qua email- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA  - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.- Nguồn điện 12V / 3ATrọng lượng 3.1 KG.Có remote và chuột

ESC-6104

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 4 kênh chuẩn H.264- Ngõ nhập Video : BNC × 4- Ngõ xuất Video : 2 monitor BNC × 1, VGA: 1280×1024- Ngõ vào audio: AV x 4, ngõ ra audio AV x 1- Ngõ vào Alarm : 4 CH- Tốc độ frame hiển thị 25*4 FPS (PAL) , 30*4 FPS (NTSC)- Độ phân giải: 720 x 576 (PAL), 750 x 480 (NTSC)- Ngôn ngữ: Anh / Việt . Giao thức mạng: RJ45 (Lan, internet)- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA (dung lượng 2 TB) .- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry, Hỗ trợ báo động qua email- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA.      - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.-  Nguồn điện 12V / 3ATrọng lượng 3.1 KG.Có remote và chuột

ESC-6204A

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số Escort 4 kênh chuẩn H.264- Ngõ nhập Video : BNC × 4- Ngõ xuất Video : 2 monitor BNC × 1, VGA: 1280×1024- Ngõ vào audio: AV x 4, ngõ ra audio AV x 1- Ngõ vào Alarm : 4 CH- Tốc độ frame hiển thị 25*4 FPS (PAL) , 30*4 FPS (NTSC)- Độ phân giải: 720 x 576 (PAL), 750 x 480 (NTSC)- Ngôn ngữ: Anh / Việt . Giao thức mạng: RJ45 (Lan, internet)- Hỗ trợ 2 cổng  USB 2.0 ; Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA (dung lượng 2 TB) .- Hỗ trợ điều khiển từ xa; hỗ trợ quan sát qua mạng, hỗ trợ xem và điều khiển PTZ qua điện thoại NOKIA và IPHONE 3G - 4G,HTC,Blackberry, Hỗ trợ báo động qua email- Có thể xem qua mạng cùng lúc 256 CAMERA.      - Phần mềm sử dụng trên máy tính MACBOOK PRO.- Hỗ trợ âm thanh 2 chiều sử dụng trong hội nghị  cuộc họp.- Điều khiển và sét điểm cho camera Speedome qua phần mềm CMS và DVR mobile trên I Phone.- Có thể kết hợp với báo động trong sơ đồ an ninh tích hợp.-  Nguồn điện 12V / 3ATrọng lượng 3.1 KG.Có remote và chuột

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :