15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

14.9%

15%

15%

QUAD-200CS

Tính năng nổi bật:

200m Out - 400m In

QUAD-150CS

Tính năng nổi bật:

150m Out - 300m In

QUAD-100CS

Tính năng nổi bật:

100m Out - 200m In

QUAD-50CS

Tính năng nổi bật:

50m Out - 100m In

HT-M04 (120m)

Tính năng nổi bật:

HT-M04 (90m)

Tính năng nổi bật:

HT-M04 (80m)

Tính năng nổi bật:

HT-M04 (40m)

Tính năng nổi bật:

HT-M04 (20m)

Tính năng nổi bật:

HT-M02 (110m)

Tính năng nổi bật:

HT-M02 (80m)

Tính năng nổi bật:

HT-M02 (40m)

Tính năng nổi bật:

PB-120HD

Tính năng nổi bật:

 • Reliable Perimeter security and protection.
 • Twin beam:Minimizing false alarm, for falling leaves, birds, small animal--etc.
 • Weather proof:Anti-rain, snow, dew, mist, frost--etc.
 • Range: PB-15HD: Outdoor 120m, Indoor 30m PB-25HD: Outdoor 25m, Indoor 50m
 • CE approved.
 • IP-55 water proof.
 • Automatic input power filtering.
 • Easy, quick installation.
 • The others : Distance from 30m to 120m or over…

PB-60HD

Tính năng nổi bật:

 • Reliable Perimeter security and protection.
 • Twin beam:Minimizing false alarm, for falling leaves, birds, small animal--etc.
 • Weather proof:Anti-rain, snow, dew, mist, frost--etc.
 • Range: PB-15HD: Outdoor 60m, Indoor 30m PB-25HD: Outdoor 25m, Indoor 50m
 • CE approved.
 • IP-55 water proof.
 • Automatic input power filtering.
 • Easy, quick installation.
 • The others : Distance from 30m to 120m or over…

PB-25HD

Tính năng nổi bật:

 • Reliable Perimeter security and protection.
 • Twin beam:Minimizing false alarm, for falling leaves, birds, small animal--etc.
 • Weather proof:Anti-rain, snow, dew, mist, frost--etc.
 • Range: PB-15HD: Outdoor 25m, Indoor 30m PB-25HD: Outdoor 25m, Indoor 50m
 • CE approved.
 • IP-55 water proof.
 • Automatic input power filtering.
 • Easy, quick installation.
 • The others : Distance from 30m to 120m or over…

PB-15HD

Tính năng nổi bật:

 • Reliable Perimeter security and protection.
 • Twin beam:Minimizing false alarm, for falling leaves, birds, small animal--etc.
 • Weather proof:Anti-rain, snow, dew, mist, frost--etc.
 • Range: PB-15HD: Outdoor 15m, Indoor 30m PB-25HD: Outdoor 25m, Indoor 50m
 • CE approved.
 • IP-55 water proof.
 • Automatic input power filtering.
 • Easy, quick installation.
 • The others : Distance from 30m to 120m or over…

ABT-150

Tính năng nổi bật:

ABT-100

Tính năng nổi bật:

ARH-871

Tính năng nổi bật:

AH-0311-2

Tính năng nổi bật:

NC, 24VDC 100mA max

2.0S

1 minute

9-16VDC @15mA

FA-108SFD

Tính năng nổi bật:

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

 • Quang Khải

 • Thanh Điền

 • Quang Khải

 • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

 • Phước lộc

 • Phước lộc

 • Nhận bản tin
 • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
 • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :