35%

35%

35%

35%

35%

13VG550ASII

Tính năng nổi bật:

Vari-focal Manual Iris

Focal Length: 5.0~50mm
Angle of View: H x V
53.6° x 40.3°(Wide)
5.6° x 4.2°(Tele)

13VG2812ASII

Tính năng nổi bật:

Vari-focal Manual Iris

Focal Length: 2.8~12mm
Angle of View: H x V
97.4° x 72.5°(Wide)
24.1° x 18.1°(Tele)

13VG308AS

Tính năng nổi bật:

Vari-focal DC Auto Iris

Focal Length: 3.0~8mm
Angle of View: H x V
91.0° x 66.6°(Wide)
35.9° x 26.9°(Tele)

M13VG288IR

Tính năng nổi bật:

Mega-pixel Vari-focal DC Auto Iris

Focal Length: 2.8~8mm
Angle of View: H x V
100.0° x 72.9°(Wide)
35.8° x 26.8°(Tele)

M13VG550

Tính năng nổi bật:

Mega-pixel Vari-focal DC Auto Iris

Focal Length: 5.0~50mm
Angle of View: H x V
53.8° x 40.3°(Wide)
5.5° x 4.2°(Tele)

M13VG308

Tính năng nổi bật:

Mega-pixel Vari-focal DC Auto Iris

Focal Length: 3.0~8mm
Angle of View: H x V
92.5° x 68.2°(Wide)
35.4° x 26.5°(Tele)

 

4mm Pinhole Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Pinhole Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 4mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 61°55’
                             (VER)°: 48°25’

2.8mm Pinhole Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Pinhole Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 2.8mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 81°12’
                             (VER)°: 65°28’

5 ~ 100mm Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 5 ~ 100mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 53°07’ ~ 02°29’
                             (VER)°: 41°06’ ~ 01°52’

6 ~ 60mm Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 6 ~ 60mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 43°36’ ~ 04°07’
                             (VER)°: 33°23’~ 03°39’

6 ~ 15mm Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 6 ~ 15mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 43°36’ ~ 16°23’
                             (VER)°: 33°23’ ~ 12°50’

3.5 ~ 8mm Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 3.5 ~ 8mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 68°02’ ~ 33°23’
                             (VER)°: 54°25’ ~ 25°21’

2.8 ~ 12mm Auto Iris Lens

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Auto Iris Lens

- Focal Length(mm): 2.8 ~ 12mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 81°12’ ~ 21°44’
                             (VER)°: 65°28’ ~ 16°23’

5 ~ 100mm

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Manual Lens

- Focal Length(mm): 5 ~ 100mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 53°07’ ~ 02°29’
                             (VER)°: 41°06’ ~ 01°52’

6 ~ 60mm

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Manual Lens

- Focal Length(mm): 6 ~ 60mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 43°36’~ 04°07’
                             (VER)°: 33°23’~ 03°39’

3.5 ~ 8mm

Tính năng nổi bật:

Vari-Focal Manual Lens

- Focal Length(mm): 3.5 ~ 8mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 68°02’ ~ 33°23’
                             (VER)°: 54°25’ ~ 25°21’

16mm

Tính năng nổi bật:

Fixel Manual Lens

- Focal Length(mm): 16mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 17°03’
                             (VER)°: 12°50’

4mm

Tính năng nổi bật:

Fixel Manual Lens

- Focal Length(mm): 4mm
- Format (”): 1/3”
- Mount: CS
- Angle of View: (HOR)°: 61°55’
                             (VER)°: 48°25’

2.8mm

Tính năng nổi bật:

2.1mm

Tính năng nổi bật:

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :