VT-3212

Tính năng nổi bật:

 

Vandal Proof IR Dome Camera

- 1/3" SONY Color CCD .
- Resolution: Color Mode: 480 TV Lines
B/W Mode : 540 TV Lines
- Minimum Illumination: 0.5 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)
- Board Lens (f=3.6mm)/F1.2- 18 pcs High Power LEDs / 48 pcs Ø5
- Auto AGC & BLC
- Auto White Balance
- Power : DC 12V 1000mA

 

VT-3214H

Tính năng nổi bật:

 

Features

- Resolution: Color Mode: 600 TV Lines B/W Mode: 650 TV Lines

- Minimum Illumination: 0.01 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)

- Board Lens (f=3.6mm)/F1.2

- 54 pcs IR LED Ø5

- Auto AGC & BLC

- Auto White Balance

- Power: DC 12V 1000mA

 

VT-3215

Tính năng nổi bật:

 

Vandal Proof IR Dome Camera

- 1/3" SONY Color CCD .
- Resolution: Color Mode: 600 TV Lines
B/W Mode : 650 TV Lines
- Minimum Illumination: 0.01 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)
- Board Lens (f=3.6mm)/F1.2
- 24 pcs High Power LEDs / 48 pcs Ø5
- Auto AGC & BLC
- Auto White Balance
- Power : DC 12V 1000mA

 

VT-3012B

Tính năng nổi bật:

 

Vandal Proof IR Dome Camera

- 1/3" SONY Color CCD .
- High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines
B/W Mode : 650 TV Lines
- Minimum Illumination: 0.1 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)
- Vari-Focal Lens (f=2.8~12mm)/F1.2
- 30 pcs High Power LEDs / 36 pcs Ø5
- Auto AGC & BLC
- Auto White Balance
- Power : DC 12V 1000mA

 

VT-3209

Tính năng nổi bật:

 

Vandal Proof IR Dome Camera

- 1/4" SHARP Color CCD .
- Resolution: Color Mode: 420 TV Lines
B/W Mode : 480 TV Lines
- Minimum Illumination: 0.5 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)
- Board Lens (f=3.6mm)/F1.2
- 36 pcs IR LEDs Ø5
- Auto AGC & BLC
- Auto White Balance
- Power : DC 12V 1000mA

 

VT-2503

Tính năng nổi bật:

540TVL  IR  Dome  Camera
- 1/3" Sony Color CCD
- High resolution of 540TVL (Color), 600TVL (B/W)
- AWB, AGC, BLC
- 3.6mm Board Lens (6mm, 8mm, 12mm Optional) 
- 21 pcs LED Ø5. Max IR Distance 10 – 15m 
- DC12V

VP-3811

Tính năng nổi bật:

700TV Line ULTRA HIGH RESOLUTION IR Dome Camera
- High Density 1/3” 960H Sony Exview HAD CCD II
- Super High Resolution 700 TVLines
- Superlor Noise Reduction, High Color Reproduction
- Built-in Board Lens (f = 3.6 | 6.0 | 8.0 | 12 | 16 mm)/ F1.2
- Built-in high-performance IR LEDS
- Day & Nigh with ICR (infrared cut-filter Removal)
- IR LEDs: 12 pcs High Power LEDs Ø5
- Minimum Illumination:
0.01 Lux@f1.2 (Color), 0 Lux@F1.2 (IR LEDs on)
-Protection against water & dust (IP66), Sunshield
- HLC (Highlight Compensation)
- Power : DC 12V 1500mA

VP-3911

Tính năng nổi bật:

700TV LINE ULTRA HIGH RESOLUTION Varifocal IR Dome Camera
- High Density 1/3” 960H Sony Exview HAD CCD II
- Super High Resolution 700 TVLines
- Superlor Noise Reduction, High Color Reproduction
- Built-in Varifocal Lens (f=3.5~8mm)/F1.4
- Built-in high-performance IR LEDS
- Day & Nigh with ICR (infrared cut-filter Removal)
- IR LEDs: 30 pcs High Power LEDs Ø5
- Minimum Illumination:
0.01 Lux@f1.2 (Color), 0 Lux@F1.2 (IR LEDs on)
-Protection against water & dust (IP66), Sunshield
- HLC (Highlight Compensation)
- Power : DC 12V 1500mA

VP-3701

Tính năng nổi bật:

IR Dome Camera
- Support 960H CCD image sensor 
- Horizontal resolution of Over 650 TV Lines
- ATR (Adaptive Tone Reproduction)
- 2D noise reduction
- ECR (Excellent color reproduction)
- Motion detection
-Privacy mask
- HLC (High light compensation)
- Preset OSD
- Low power consumption
- Built-in Board Lens (f=6,8,12mm)/F1.2 Option
- Support IR White LED

VP-3801

Tính năng nổi bật:

IR Dome Camera
-Support 960H CCD image sensor 
- Horizontal resolution of Over 650 TV Lines
- ATR (Adaptive Tone Reproduction)
- 2D noise reduction
- ECR (Excellent color reproduction)
- Motion detection
-Privacy mask
- HLC (High light compensation)
- Preset OSD
- Low power consumption
- Built-in Board Lens (f=6,8,12mm)/F1.2 Option
- IR LEDs: 12 pcs High Power LEDs Ø5

VP-3901

Tính năng nổi bật:

IR Dome Camera
- 1/3" SONY Super HAD CCD II & Effio-E DSP
- High resolution of 650TVL (Color), 700TVL (B/W)
- D-WDR, 2DNR, ATR, AWB, AGC, BLC, MD, Privacy Masking, Picture Adjustment
- Varifocal Lens: f= 4-9mm
- 12pcs High Power LED+15 LED ф5.Max IR distance 20m – 30m
- DC12V, OSD

VP-3702

Tính năng nổi bật:

700TVL   IR  Dome  Camera
- 1/3" 960H SONY EXview HAD CCD II
- High resolution of 700TVL
- D-WDR, 2DNR, ATR, AWB, AGC, BLC, MD, Privacy Masking, Picture Adjustment
- 3.6mm Board Lens (6mm, 8mm, 12mm Optional)
- Max IR Distance 15m. Smart IR
- OSD, DC12V

VP-3802

Tính năng nổi bật:

700TVL   IR  Dome  Camera
- 1/3" 960H SONY EXview HAD CCD II
- High resolution of 700TVL
- D-WDR, 2DNR, ATR, AWB, AGC, BLC, MD, Privacy Masking, Picture Adjustment
- 3.6mm Board Lens (6mm, 8mm, 12mm Optional)
- 12 pcs High Power LED. Max IR Distance 15m – 20m
- OSD, DC12V

VP-3902

Tính năng nổi bật:

700TVL   IR  Dome  Camera
1/3" 960H SONY EXview HAD CCD II
High resolution of 700TVL
D-WDR, 2DNR, ATR, AWB, AGC, BLC, MD, Privacy Masking, Picture Adjustment
Varifocal Lens ( 4~9 mm)
15 pcs HPL Ø5 + 12 pcs Ø5. Max IR distance 20m – 30m
DC12V, OSD

VP-1402

Tính năng nổi bật:

IR Dome Camera
- 1/3" SONY Color CCD .
- High Resolution: Color Mode: 600 TV Lines
B/W Mode : 650 TV Lines
- Board Lens: (f=4,6,8,12,16mm)/F1.2 Option
- Minimum Illumination:
0.001 Lux (AGC High, Color, F1.2), ATW
- Dimension (Ø x H) 119 x 78mm

VP-1403

Tính năng nổi bật:

IR Dome Camera
- High Density 1/3” Sony Effio DSP EX-view CCD
- 650TV Lines High resolution
- Superior Noise Reduction, High Color Reproduction
- Board Lens: (f=4,6,8,12,16mm)/F1.2 Option
- Intelligent IR technology
- IR LEDs/Distance: 12 pcs x High Power LEDs/Max.30m
- Minimum Illumination: 0.01 Lux (AGC High, Color, F1.2),
ATW 0 Lux (IR LEDs ON)
- WDR/ BLC/ HLC/ Off
- Dimension (Ø x H) 100 x 80mm
- Power : DC 12V 1000mA

VP-2401

Tính năng nổi bật:

3-Axis Varifocal IR Dome Camera
- 1/3" SONY Color CCD . Day & Night
- High Resolution: Color Mode: 520 TV Lines
- B/W Mode: 560 TV Lines
- Varifocal Lens (f = 3.5 ~ 8 mm)/F1.4
- IR LEDs/Distance : 21 pcs x IR LEDs (10~15m)
- Minimum Illumination : 0.01 Lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON)
- Dimension (Ø x H) 140 x 115mm
- Power : DC 12V 1000mA

VT-3012A

Tính năng nổi bật:

 

Vandal Proof IR Dome Camera

- 1/3" SONY Color CCD .
- Resolution: Color Mode: 540 TV Lines
B/W Mode : 540 TV Lines
- Minimum Illumination: 0.5 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)
- Vari-Focal Lens (f=2.8~12mm)/F1.2
- 30 pcs High Power LEDs / 36 pcs Ø5
- Auto AGC & BLC
- Auto White Balance
- Power : DC 12V 1000mA

 

VP-2402

Tính năng nổi bật:

3-Axis Varifocal IR Dome Camera
- High Density 1/3” Sony Effio DSP EX-view CCD
- 650TV Lines High resolution
- Superior Noise Reduction, High Color Reproduction
- Varifocal Lens (f = 2.8 ~ 12 mm)/F1.4
- IR LEDs/Distance : 21 pcs x IR LEDs (10~15m)
- Minimum Illumination : 0.01 Lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON)
- WDR/ BLC/ HLC/ Off
- Dimension (Ø x H) 140 x 115mm
- Power : DC 12V 1000mA

VP-2403

Tính năng nổi bật:

3-Axis Varifocal IR Dome Camera
- 1/3” Pixim Seawolf Digital Pixel Sensor
- 690TV Lines Super High Resolution
- Wide Dynamic Range Pixim Technology
- Varifocal Lens (f = 2.8 ~ 12 mm)/F1.4
- IR LEDs/Distance : 21 pcs x IR LEDs (10~15m)
- Minimum Illumination : 0.001 Lux (AGC High, Color, F1.2), ATW 0 Lux (IR LEDs ON)
- WDR/ BLC/ HLC/ Off
- Dimension (Ø x H) 140 x 115mm
- Power : DC 12V 1000mA

VT-3113B

Tính năng nổi bật:

 

IR Dome Camera

High resolution of 540TV Lines
Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
IR LEDs/Distance: 24 pcs LEDs Ø5/10m
Min.illumination of 0.1Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LEDs on)
HLC (Highlight Compensation)
Power supply: DC 12V 1000mA

 

VT-3113H

Tính năng nổi bật:

 

IR Dome Camera

High resolution of 540TV Lines
Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
IR LEDs/Distance: 24 pcs LEDs Ø5/10m
Min.illumination of 0.1Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LEDs on)
HLC (Highlight Compensation)
Power supply: DC 12V 1000mA

 

VT-3213I

Tính năng nổi bật:

 

Features

- 1/3" SONY Color CCD .

- High Resolution: Color Mode: 540 TV Lines B/W Mode: 600 TV Lines

- Minimum Illumination: 0.1 Lux /F1.2 (0.0 Lux IR On)

- Board Lens (f=3.6mm)/F1.2

- 24 pcs High Power LED / 48 pcs Ø5

- Auto AGC & BLC

- Auto White Balance

- Power: DC 12V 1000mA

 

 

VP-3013WDR

Tính năng nổi bật:

700 TV Lines(Color) High resolution
- Varifocal Lens (f = 2.8 ~ 12 mm)/F1.4
- IR LED: 36 pcs  IR LED Ø5
- Minimum Illumination : 0.5 Lux (AGC High, Color, F1.2),
ATW 0 Lux (IR LED on)
WDR/ BLC/ HLC/ Off
- Dimension (Ø x H): 115 x 105mm
- OSD
- Power : DC 12V 2000mA

 

Bảo hành 24 thángHỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :