ML01

Tính năng nổi bật:

- Motion Led Lamp
-Power: DC 12V-2A

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-6201

Tính năng nổi bật:

- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera.
- 720P (1280x1024) Video Resolution.
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-6202A

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-6202B

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- 2.8~12mm Varifocal lens
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-420HD

Tính năng nổi bật:

- 4 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view
- HDMI output upto 1080P
- Max 8 internal HDD (HDD x 8)
- Support:  Alarm, PTZ
- Smart phone support

 

Bảo hành 24 tháng


VP-820HD

Tính năng nổi bật:

- 8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view
- HDMI output upto 1080P
- Max 8 internal HDD (HDD x 8)
- Support:  Alarm, PTZ
- Smart phone support

 

Bảo hành 24 tháng


VP-1620HD

Tính năng nổi bật:

- 16 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view
- HDMI output upto 1080P
- Max 8 internal HDD (HDD x 8)
- Support:  Alarm, PTZ
- Smart phone support

 

Bảo hành 24 tháng


VP-890

Tính năng nổi bật:

- 8 channel HD – SDI video 1080P  real – time live view
- HDMI output upto 1080P
- Max 4 internal HDD (HDD x 4)
- Support:  Alarm, PTZ
- Smart phone support

 

Bảo hành 24 tháng


VP-205A

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 700 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 24pcs High Power LED
- Support: OSD, WDR
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-205B

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 800 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 24pcs High Power LED
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-204B

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 800 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 12pcs High Power LED
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-204A

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 700 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 12pcs High Power LED.
- Support: OSD, WDR
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-205C

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 1000 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 24pcs High Power LED
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-206A

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 700 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 30pcs High Power LED
- Support: OSD, WDR
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-206B

Tính năng nổi bật:

- High Resolution: Color Mode: 800 TV Lines
- Built-in Board Lens (f=4,6,8,12mm)/F1.2 Option
- Min.illumination: 0.01Lux@F1.2 (Color), 0Lux@F1.2 (IR LED on)
- IR LED: 30pcs High Power LED
- Power supply: DC 12V 2000mA

 

Bảo hành: 24 tháng

VP-5802A

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5802B

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- 2.8~12mm Varifocal lens
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5801

Tính năng nổi bật:

- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera.
- 720P (1280x1024) Video Resolution.
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5702B

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- 2.8~12mm Varifocal lens
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5702A

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5701

Tính năng nổi bật:

- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera.
- 720P (1280x1024) Video Resolution.
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-5902A

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng

VP-6101

Tính năng nổi bật:

- 1.3Megapixel  HD-SDI Camera.
- 720P (1280x1024) Video Resolution.
- 24 pcs High Power LED
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng


VP-6102A

Tính năng nổi bật:

- 2.0 Megapixel  HD-SDI Camera.
- 1080P (1920x1080) Video Resolution
- 24 pcs High Power LED
- Day/Night, 2NDR, AGC, AWB.
- OSD support.
- Power : DC 12V 2000mA.

 

Bảo hành 24 tháng<<  1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101  Tiếp theo  >>

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :