35%

35%

35%

35%

35%

VTF-01

Tính năng nổi bật:

Fiber Transmitter and Receiver, 1CH Video & 1CH Data

- 10-bit digital code and non-compression video transmission
- Automatically adaptable to data rate, without setting
- Automatically compatible with video formats of PAL, NTSC, and SECAM
- APC circuits with constant output optical power and wide Dynamic Range 
- No inter-modulation interference caused by analog frequency modulation, phase modulation and amplitude modulation.
- Industrial-grade modular design ,easy to expand the functions
- With unique lightning surge protection design
- Easy for installation, no need for electrical and optical adjustment after installation
- TDM, ADM, and CWDM technology, especially applicable to environment unsuitable for wiring
- LED indicators for power supply, video, optic-link and data-loop
- Supply 2U and 4U Rack Mount with card-type optical converters, support of hot insert & plug.

VTF-02

Tính năng nổi bật:

Fiber Transmitter and Receiver, 2CH Video & 2CH Data

- 10-bit digital code and non-compression video transmission
- Automatically adaptable to data rate, without setting
- Automatically compatible with video formats of PAL, NTSC, and SECAM
- APC circuits with constant output optical power and wide Dynamic Range 
- No inter-modulation interference caused by analog frequency modulation, phase modulation and amplitude modulation.
- Industrial-grade modular design ,easy to expand the functions
- With unique lightning surge protection design
- Easy for installation, no need for electrical and optical adjustment after installation
- TDM, ADM, and CWDM technology, especially applicable to environment unsuitable for wiring
- LED indicators for power supply, video, optic-link and data-loop
- Supply 2U and 4U Rack Mount with card-type optical converters, support of hot insert & plug.

VTF-04

Tính năng nổi bật:

Fiber Transmitter and Receiver,4CH Video & 4CH Data

- 10-bit digital code and non-compression video transmission
- Automatically adaptable to data rate, without setting
- Automatically compatible with video formats of PAL, NTSC, and SECAM
- APC circuits with constant output optical power and wide Dynamic Range 
- No inter-modulation interference caused by analog frequency modulation, phase modulation and amplitude modulation.
- Industrial-grade modular design ,easy to expand the functions
- With unique lightning surge protection design
- Easy for installation, no need for electrical and optical adjustment after installation
- TDM, ADM, and CWDM technology, especially applicable to environment unsuitable for wiring
- LED indicators for power supply, video, optic-link and data-loop
- Supply 2U and 4U Rack Mount with card-type optical converters, support of hot insert & plug

VTF-08

Tính năng nổi bật:

Fiber Transmitter and Receiver, 8CH Video & 8CH Data

- 10-bit digital code and non-compression video transmission
- Automatically adaptable to data rate, without setting
- Automatically compatible with video formats of PAL, NTSC, and SECAM
- APC circuits with constant output optical power and wide Dynamic Range 
- No inter-modulation interference caused by analog frequency modulation, phase modulation and amplitude modulation.
- Industrial-grade modular design ,easy to expand the functions
- With unique lightning surge protection design
- Easy for installation, no need for electrical and optical adjustment after installation
- TDM, ADM, and CWDM technology, especially applicable to environment unsuitable for wiring
- LED indicators for power supply, video, optic-link and data-loop
- Supply 2U and 4U Rack Mount with card-type optical converters, support of hot insert & plug.

VTF-016

Tính năng nổi bật:

Fiber Transmitter and Receiver, 16CH Video & 16CH Data

- 10-bit digital code and non-compression video transmission
- Automatically adaptable to data rate, without setting
- Automatically compatible with video formats of PAL, NTSC, and SECAM
- APC circuits with constant output optical power and wide Dynamic Range 
- No inter-modulation interference caused by analog frequency modulation, phase modulation and amplitude modulation.
- Industrial-grade modular design ,easy to expand the functions
- With unique lightning surge protection design
- Easy for installation, no need for electrical and optical adjustment after installation
- TDM, ADM, and CWDM technology, especially applicable to environment unsuitable for wiring
- LED indicators for power supply, video, optic-link and data-loop
- Supply 2U and 4U Rack Mount with card-type optical converters, support of hot insert & plug.

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :