Sound MAX - A150

Tính năng nổi bật:

Volume control 10W RMS

Sound MAX - A140

Tính năng nổi bật:

Volume control 10W RMS

SoundMax C-11

Tính năng nổi bật:

Volume Control, 2 Speakers Stereo, 18W RMS

SoundMAX V-9

Tính năng nổi bật:

Loa USB, 6W, Hỗ trợ ngỏ vào USB/SD/MMC Card, MP3, WMA, WAV

Sound MAX A850 2.1

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS

Sound MAX A820

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 25W RMS

Sound MAX A880 2.1

Tính năng nổi bật:

3D Bass Treble 1 Sub 2 Speakers 25W RMS

SoundMax A830 2.1

Tính năng nổi bật:

3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  2 Speakers,  30W RMS

Sound MAX A860 2.1

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 35W RMS

SoundMax A2250

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 40 RMS

SoundMax A2114

Tính năng nổi bật:

3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  2 Speakers,  60W RMS

Sound MAX - A4000

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers, 60W RMS

Sound MAX - A5000

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers, 60W RMS

SoundMax BS10 (2.0)

Tính năng nổi bật:

3D,  Bass,  Treble,   2 Speakers,  60W RMS

Sound MAX - A2300

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 38W RMS Karaoke

ound MAX -A2700

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS

SoundMax A2729 (2.1)

Tính năng nổi bật:

3D,  Bass,  Treble,  1 Sub,  2 Speakers,  60W RMS

Sound MAX - A8800

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 4 Speakers, 90W RMS Karaoke

SoundMax BS30 (2.0)

Tính năng nổi bật:

3D,  Bass,  Treble,   2 Speakers,  80W RMS

SoundMax AK600

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 2 Speakers, 90W RMS

Soundmax B30 5.1

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, REMOTE, 105W RMS

Sound MAX B50 5.1

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 5 Speakers, REMOTE, 125W RMS

SoundMax AW100

Tính năng nổi bật:

Bass, Treble, Volume Control, 1x Subwoofer, 2x Satelite, Speakers Stereo, 80W RMS

 


Sound MAX - A2100

Tính năng nổi bật:

3D, Bass, Treble, 1 Sub, 2 Speakers, 60W RMS Karaoke


Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :