NVR5424

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình NVR 24 kênh IP full HD 1080p / 32 kênh D1

- Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 24x1080P / 24x720P/ 32xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 8 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 2 ngõ ra BNC (1 Spot), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 16 ngõ vào, 4 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

NVR5416

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP full HD 1080p / 24 kênh D1

- Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P/ 24xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 8 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 2 ngõ ra BNC (1 Spot), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 16 ngõ vào, 4 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

NVR5316

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình NVR 16 kênh IP full HD 1080p /24 kênh D1

- Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 16x1080P / 16x720P/ 24xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 4 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 2 ngõ ra BNC (1 Spot), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 16 ngõ vào, 4 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

NVR5308

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình NVR 8 kênh IP full HD 1080p / 16 kênh D1

- Có nhiều chế độ ghi hình tuỳ chọn 8x1080P / 8x720P/ 16xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 2 ngõ ra BNC, 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Hỗ trợ giao thức chuẩn ONVIF

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5216

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 16 kênh IP

- Ghi hình Analog: 16 kênh D1

- Ghi hình Analog + IP: 4xD1 + (1x1080P + 1x720P)

- Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 16xD1 / 2x1080P + 2x720P / 1x1080P+1x720P+6x960H / 8x720P

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

HVR5208

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP

- Ghi hình Analog: 8 kênh D1

- Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P)

- Ghi hình IP: Có 4 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5116

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 16 kênh Analog / 8 kênh IP

- Ghi hình Analog: 2 kênh D1 + 14 kênh CIF

- Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P)

- Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5108

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 8 kênh Analog / 8 kênh IP

- Ghi hình Analog: 8 kênh D1

- Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P)

- Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 2 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5104

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 4 kênh Analog / 8 kênh IP

- Ghi hình Analog: 4 kênh 960H

- Ghi hình Analog + IP: 2xD1 + (1x1080P + 1x720P)

- Ghi hình IP: Có 5 chế độ tuỳ chọn 8x960H / 4x720P / 2x1080P / 1x720P+7xD1 / 1x1080P+1x720P+2xD1

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (3TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ nhiều chức năng phân tích hình ảnh thông minh

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ kết nối mạng bằng USB 3G

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5009

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 9 kênh H.264 Pentaplex

- Chế độ ghi hình Analog + IP: 4D1 + 4D1

- Chế độ ghi hình IP ( 7 chế độ tùy chọn: 2 x 1080P; 4 x 720P; 8 x 960H; 9 x D1; 1 x 1080P + 1 x 720P+2 D1; 2 x 720P + 4D1; 1 x 720P+ 7xD1)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

HVR5006

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS Hybrid 6 kênh H.264 Pentaplex

- Ghi hình Analog + IP ( 7 chế độ tùy chọn: 4D1 +2 D1; 2D1 +4 D1; 0 +(1 720P +3 D1);0 +2 720P; 0 +4 960H; 0 +6 D1; 0 +1 1080P)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 4 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45, 10/100M, hỗ trợ TCP / IP  UDP,DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,Email,Alarm Server,UPNP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H7516

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex

- 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps Full D1)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 4 ổ cứng SATA (2TB each)+ 1 ổ eSata

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA,

               1 ngõ spotout, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 16 ngõ vào, 4 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H7416

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex

- 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA,

               1 ngõ spotout, 1 ngõ ra HDMI

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Hỗ trợ Wifi & 3G (tùy chọn)

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H7408

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 8 kênh H.264 Pentaplex

- 8 kênh (Hiển thị 200fps Full D1/ Ghi 50fps  Full D1+150 fps CIF)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H7404

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex

- 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps  Full D1)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA 2TB

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H2532

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 32 kênh H.264 Pentaplex

- 32 kênh (Hiển thị 800fps Full D1/ Ghi 800 fps CIF)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 32 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB, 1 cổng điều khiển RS485

- 2 cổng cấp nguồn 12V cho camera

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H2524

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 24 kênh H.264 Pentaplex

- 24 kênh (Hiển thị 600fps Full D1/ Ghi 600 fps CIF)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 2 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 24 ngõ vào, 2 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 8 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng cấp nguồn 12V cho camera

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H2516

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 16 kênh H.264 Pentaplex

- 16 kênh (Hiển thị 400fps Full D1/ Ghi 400 fps CIF)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA (2TB each)

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 16 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Alarm: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H2508

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex

- 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps  Full D1)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA 2TB

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

H2504

Tính năng nổi bật:

Đầu ghi hình KTS 4 kênh H.264 Pentaplex

- 4 kênh (Hiển thị 100fps Full D1/ Ghi 100fps  Full D1)

- Thực hiện 5 chức năng đồng thời : xem trực tiếp, ghi hình, xem qua mạng, backup dữ liệu và xem phát lại

- Hỗ trợ gắn 1 ổ cứng SATA 2TB

- Nhiều chế độ ghi hình : Ghi hình liên tục, ghi theo thời khóa biểu, ghi khi có chuyển động hay báo động

- Công nghệ đám mây (cloud server): không cần NAT port, không cần tên miền, chỉ cần truy cập vào cloud.eview.vn

- Hỗ trợ chức năng che vùng riêng tư (Privacy Masking) và báo động khi có chuyển động (Motion Detection)

- Xem lại từng kênh hoặc tất cả các kênh

- Video: 4 ngõ vào, 1 ngõ ra (BNC), 1 ngõ ra VGA

- Audio: 1 ngõ vào, 1 ngõ ra (RCA)

- Network: RJ45:10/100M, hỗ trợ DDNS, email, NTP, PPPoE, ARSP, UPNP, FPT, Alarm Server, RTSP

- 2 cổng USB

- Phần mềm quản lý tập trung chuyên dụng: không hạn chế số đầu ghi đăng ký, hiển thị đồng thời 64 camera

- Hỗ trợ xem từ xa qua điện thoại (Symbian, Window Mobile, BlackBerry, Android, iPhone, iPad)

 

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :