Bộ CAMERA KIT- 333ZC/iD4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 333ZC/iD4 bao gồm :

- Camera VDT - 333ZC :                                    số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700iD.960H ( 4 kênh ) :      số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                                   số lượng  04 cái

- Jack BNC.A  :                                                     số lượng  08 cái

Bộ CAMERA KIT- 405/HF8

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 405/HF8 bao gồm :

- Camera VDT - 405 :                               số lượng  08 camera

- Đầu ghi VDT - 3600HF ( 8 kênh ) :      số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                          số lượng  08 cái

- Jack BNC.A  :                                            số lượng  16 cái

Bộ Camera KIT 18IR/HF8

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 18IR/HF8 bao gồm :

- Camera VDT - 18IR :                             số lượng  08 camera

- Đầu ghi VDT - 3600HF ( 8 kênh ) :      số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                          số lượng  08 cái

- Jack BNC.A  :                                            số lượng  16 cái

Bộ CAMERA KIT- 306EA/HF4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 206EA/HF4 bao gồm :

- Camera VDT - 306EA :                          số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700HF ( 4 kênh ) :      số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                          số lượng  04 cái

- Jack BNC.A  :                                            số lượng  08 cái

Bộ CAMERA KIT- 216EA/HF4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 216EA/HF4 bao gồm :

- Camera VDT - 216EA :                          số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700HF ( 4 kênh ) :      số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                          số lượng  04 cái

- Jack BNC.A  :                                            số lượng  08 cái

Bộ CAMERA KIT- 135A/HF4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 135A/HF4 bao gồm :

- Camera VDT - 135A :                           số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700HF ( 4 kênh ) :    số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                        số lượng  04 cái

- Jack BNC.A  :                                          số lượng  08 cái

Bộ CAMERA KIT- 135EA/HE4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 135EA/HE4 bao gồm :

- Camera VDT - 135EA :                     số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700HE ( 4 kênh ) : số lượng  01 đầu ghi

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                     số lượng  04 cái

- Jack BNC.A  :                                       số lượng  08 cái

Bộ CAMERA KIT- 135/HE4

Tính năng nổi bật:

Bộ CAMERA KIT - 135/HE4 bao gồm :

- Camera VDT - 135 :                          số lượng  04 camera

- Đầu ghi VDT - 2700HE ( 4 kênh ) : số lượng  01 đầu

- Adaptor  ADT - 018.A1 :                     số lượng  4 cái

- Jack BNC.A  :                                       số lượng  8 cái

Bộ CAMERA KIT- 207IR/HF4

Tính năng nổi bật:

Hỗ trợ khách hàng

Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
*Tên truy cập :
*Mật khẩu :