30%

30%

35.1%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

QTC-209e

Tính năng nổi bật:

 • 1/3” Super Exwave SONY CCD 550 TVL
 • Ống kính zoom 4-9mm
 • Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8)
 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
 • Nguồn: DC 12V-2000mA
 • Kích thước: (10.2 x 9 x 6.6) cm

QTC-206e

Tính năng nổi bật:

 • 1/3” Super Exwave SONY CCD 550 TVL
 • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
 • Tầm xa hồng ngoại: 10 ~ 15m (24 LED @5)
 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
 • Nguồn: DC 12V-1000mA
 • Kích thước: (11 x 6 x 4) cm

QTC-223Ez

Tính năng nổi bật:

 • 1/3” Super Exwave SONY CCD 550 TVL
 • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
 • Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5)
 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
 • Nguồn: DC 12V-2000mA
 • Kích thước: (7 x 7 x 11) cm

QTC-203e

Tính năng nổi bật:

 • 1/3” Super Exwave SONY CCD 550 TVL
 • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
 • Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5)
 • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
 • Nguồn: DC 12V-2000mA
 • Kích thước: (7 x 7 x 11) cm

QTC-2118

Tính năng nổi bật:

1/3”High Resolution 800 TVL (Korea chipset)
- Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
- Tầm xa hồng ngoại: 40 - 45m  (36 LED @8)
- Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
- Nguồn: DC 12V-2000mA
- Đã bao gồm chân đế

QTC-2108

Tính năng nổi bật:

Cảm biến hình ảnh: 1/3" Korea Chipset
Độ phân giải: 800 TVL
Ống kính: 3.6(6|8mm)
Độ nhạy sáng: 0 Lux 
Hồng ngoại: 48 Leds @5mm
Tầm xa: 30~40m
Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C
Nguồn: 12V DC
Kích thước: 6.5x10cm
Có chân đế đi kèm

QTX-1118

Tính năng nổi bật:

Cảm biến hình ảnh: 1/3" Korea Chipset
Độ phân giải: 800TVL
Ống kính: 3.6(6|8mm)
Độ nhạy sáng: 0 Lux
Hồng ngoại: 12 High Power Leds
Tầm xa: 20~30m
Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ 50°C
Nguồn: 12V DC
Kích thước: 7.5x14.5cm
Có chân đế đi kèm

QTX-1314

Tính năng nổi bật:

- 1/3 SONY Effio CCD 700TVL
- Built-in 24 pcs ¢5mm High Power Led
- Minimum Illumination: 0LUX (IR ON
- Auto AGC, BLC...
- Built-in 3.6 mm(6|8 option)
- Include camera bracket
- Power Supply: DC12V± 5%

QTX-1310R

Tính năng nổi bật:

 • 1/3 High resolution Camera 600TVL
 • Built-in 24 pcs ¢5mm High Power Led
 • Minimum Illumination: 0LUX (IR ON)
 • Auto AGC, BLC...
 • Built-in 3.6 mm(6|8 option)
 • Include camera bracket
 • Power Supply: DC12V± 5%
 • Demension:17x9x7 cm (DxWxH)no bracket
 • QTX-1310

  Tính năng nổi bật:

 • 1/3 High resolution Camera 600TVL
 • Built-in 24 pcs ¢5mm High Power Led
 • Minimum Illumination: 0LUX (IR ON)
 • Auto AGC, BLC...
 • Built-in 3.6 mm(6|8 option)
 • Include camera bracket
 • Power Supply: DC12V± 5%
 • Demension:23x9x7 cm (DxWxH)
 • QTX-1110

  Tính năng nổi bật:

  - 1/3 High resolution Camera 600TVL (Korea chipset)
  - Built-in 36 pcs ¢5mm
  - Minimum Illumination: 0LUX (IR ON)
  - Auto AGC, BLC...- Built
  - in 3.6 mm Board Lens
  - Power Supply: DC12V± 5%

  QTX-1211

  Tính năng nổi bật:

  - 1/3 Super Exwave SONY CCD 500TVL
  - Built-in 12 pcs ¢5mm High Power led
  - Minimum Illumination: 0LUX (IR ON)
  - Auto AGC, BLC...
  - Built-in 3.6 mm(6|8 option)
  - Power Supply: DC12V± 5%

  QTX-1411

  Tính năng nổi bật:

  - 1/3 Super Exwave SONY CCD 500TVL
  '- Built-in 22 pcs Led
  - Minimum Illumination: 0LUX (IR ON
  - Auto AGC, BLC...
  - Built-in 4 mm(6|8 option)
  - Include camera bracket
  - Power Supply: DC12V± 5%

  QTC-2110

  Tính năng nổi bật:

  1/3”High Resolution 600 TVL (Korea chipset)
  - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  - Tầm xa hồng ngoại: 40 - 45m  (36 LED @8)
  - Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  - Nguồn: DC 12V-2000mA
  - Đã bao gồm chân đế

  QTC-2100

  Tính năng nổi bật:

  1/3” High Resolution 600 TVL (Korea chipset)
  - Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  - Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 35m (48 LED @5)
   Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  - Nguồn: DC 12V-1000mA 
  - Đã bao gồm chân đế

  QTC-229c

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL
  • Ống kính zoom 4-9mm
  • Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 45m (36 LED @8)
  • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-2000mA
  • Kích thước: (10.2 x 9 x 6.6) cm

  QTC-2112

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 540 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 40 -45m (36 LED @8)
  • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-2000mA
  • Kích thước: 10 x 19 x 16.3 cm

  QTC-2111 ( Đã bao gồm chân đế )

  Tính năng nổi bật:

  1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL
  Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  Tầm xa hồng ngoại: 40 - 45m  (36 LED @8)
  Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  Nguồn: DC 12V-2000mA

  Kích thước: 10 x 19 x 16.3 cm

  QTC-2102 ( Đã bao gồm chân đế )

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 540 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 35m (48 LED @5)
  • Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-1000mA
  • Kích thước: 10 x 19 x 16.3 cm

  QTC-2101 ( Đã bao gồm chân đế )

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 480 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 30 ~ 35m (48 LED @5)
  • Tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-1000mA
  • Kích thước: 10 x 19 x 16.3 cm

  QTC-203H

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 680 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5)
  • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Kích thước: (8 x 7.5 x 13.3 ) cm

  QTC-203u

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 650 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 15 ~ 25m (36 LED @5)
  • Độ nhạy sáng: 0.01 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-2000mA
  • Kích thước: (7 x 7 x 11) cm

  QTC-203i

  Tính năng nổi bật:

  • 1/4” Super Exwave SONY CCD 450 TVL
  • Ống kính: 3.6 mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5)
  • Độ nhạy sáng: 0.5 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-2000mA
  • Kích thước: (8 x 7.5 x 13.3 ) cm

  QTC-203c

  Tính năng nổi bật:

  • 1/3” Super Exwave SONY CCD 500 TVL
  • Ống kính: 3.6mm (Option 6/8 mm)
  • Tầm xa hồng ngoại: 25 ~ 35m (48 LED @5)
  • Độ nhạy sáng: 0.1 Lux (IR on: 0 lux), tự cân bằng ánh sáng trắng, BLC…
  • Nguồn: DC 12V-2000mA
  • Kích thước: (8 x 7.5 x 13.3 ) cm

  Hỗ trợ khách hàng

  Phòng kinh doanh

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  • Quang Khải

  • Thanh Điền

  Phòng kỹ thuật

  • Phước lộc

  • Phước lộc

  • Nhận bản tin
  • Hãy nhập Email của bạn và nhấn nút "Đăng ký", bạn sẽ nhận được các thông tin mới nhất của THẾ GIỚI TIN HỌC qua email.
  • Đăng ký
  Những ô có dấu sao ( *) là bắt buộc phải nhập.
  *Tên truy cập :
  *Mật khẩu :